Er det juleaften 12-24 eller 24.12?

Der findes to dato systemer i Danmark, det traditionelle og det internationale system. Begge systemer er lige korrekte, og det er op til den enkelte sprogbruger at vælge mellem de to forskellige systemer. 
Inden for den samme tekst, fx det samme brev eller den samme brochure, bør man naturligvis følge det samme system.

Traditionel datoangivelse

Rækkefølgen i traditionel datoangivelse er dag-måned-år. Inden for denne rækkefølge er der flere forskellige variationsmuligheder. 
Man kan fx skrive 24.12.2006 og 1.01.2007. En datoangivelse der er skrevet med tal alene, kaldes for rent numerisk. Når angivelsen for dagen i måneden er under 10, skrives der ikke 0 foran tallet,alså ikke “01.01.2006”, men derimod 1.01.2006. Når en dato skrives rent nummerisk,kan man enten skrive årstallet fuldt ud (24.12.2006), eller man kan udelade angivelsen for århundredet – medmindre det giver anleding til misforståelser, og alså skrive 24.12.2006 
Man kan også skrive datoen med både tal og bogstaver, dvs. månedsnavnet skrives med bogstaver, som fx 24. december 2004. En sådan datoangivelse kaldes alfanumerisk. Når man skriver en dato alfanumerisk, bør man altid skrive årstallet helt ud, altså medtage angivelsen for århundredet. 
Det er altså bedre at skrive 24. december 2006 end 24. december 06.

Den, d. eller ingenting

Der er ingen grund til at skrive “den” eller forkortelsen d. foran en dato. Man må dog gerne gøre det, og når det bruges, er det især i alfanumeriske datoangivelser, fx den 12. marts 2006. Det sker hyppigere i selve den løbende tekst end i fx brevhoveder.

Datoer i håndskrift

I håndskrift bruger man ofte skråstreg i datoangivelser, altså 24/12 2006. Det høre ikke hjemme i maskinskrift. Hvis man skriver årstallet med kun to tal, kan man evt. sætte bindestreg mellem måned og år: 24/12 06 eller 24/12-06. Også datoer med bindestreg kan bruges i håndskrift, men fungerer dårligt i maskinskrift, fx 24-12-06.

International datoangivelse

Reglerne for international datoangivelse står i Dansk Standard DS/ISO 8601. Efter det internationale dateringssystem bruger man omvendt rækkefølge i forhold til det traditionelle system, altså år-måned-dag. 
Systemet bruges kun ved rent numeriske datoangivelser, dvs. man skriver aldrig månedens navn med bogstaver. Datoen 24. december 2006 skrives i det internationale datosystem på denne måde:20061224 eller 2006-12-24. 
Måned og dag skrives altså altid med to cifre i det internationale system i modsætning til det traditionnelle system. Også årstallet kan skrives med to cifre fx 061224 eller 06-12-24 hvis det giver anledning til misforståelser. 
Man kan valgfrit skrive bindestreg eller ej mellem år og måned og mellem måned og dag. Derimod er det ikke tilladt at lave mellemrum mellem grupperne 2006 12 24. 
Ordet “den” bruges ikke i forbindelse med internationale datoangivelser. 

For at vende tilbage til spørgsmålet i overskriften kan vi altså konkludere at det er juleaften både 12-24 og 24.12 – men kun én gang om året.